Important

Lista funcţiilor publice/salariilor de baza/sporurile şi alte drepturi în bani pentru angajaţii din cadrul DPCLEP Târgu Jiu aflate în plata la data de 31 martie 2019 conform art.33 din Legea nr.153/2017

Lista funcţiilor publice/salariilor de baza/sporurile şi alte drepturi în bani pentru angajaţii din cadrul DPCLEP Târgu Jiu aflate în plata la data de 31 martie 2018 conform art.33 din Legea nr.153/2017

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR! - PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL ÎN PERIOADA 02.11-05.11.2017, PREMERGĂTOARE ALEGERILOR LOCALE PARȚIALE DIN COMUNA TELEŞTI, LA SERVICIUL DE EVIDENȚĂ DIN CADRUL D.P.C.L.E.P. TÂRGU-JIU

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR! - ANUNȚ REFERITOR LA TERMENUL DE SOLUȚIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR! - ÎNCEPÂND CU DATA DE 08.12.2014 SEDIUL D.P.C.L.E.P. S-A MUTAT ÎN MUN. TG-JIU, STR. IOSIF KEBER, NR. 1 (ÎN SPATELE FOSTULUI CINEMATOGRAF DACIA)

Lista funcţiilor publice/salariilor de baza/sporurile şi alte drepturi în bani pentru angajaţii din cadrul DPCLEP Târgu Jiu aflate în plata la data de 30 septembrie 2017 conform art.33 din Legea nr.153/2017

Cuvânt înainte

Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Jiu s-a organizat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu şi este instituţie de interes local, cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 29 Ianuarie 2007 şi deserveşte un număr de 10 localităţi:

 • Municipiul Tg-Jiu;
 • Comuna Băleşti;
 • Comuna Dăneşti;
 • Comuna Drăguţeşti;
 • Comuna Leleşti;
 • Comuna Peştişani;
 • Comuna Stăneşti;
 • Comuna Teleşti;

În conformitate cu art. 3, alin (1) din hotărârea de înfiinţare,

scopul Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Jiu este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic.

Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Jiu are în componenţă:

 • Serviciul de Evidenţă a Persoanelor;
 • Biroul Stare Civilă;
 • Compartimentul Personal, Contabilitate, Juridic;
 • Compartimentul Administrativ;
 • Compartimentul Ghişeu Unic;
 • Compartimentul Informatică.

Activitatea Direcţiei se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.